Wat is acupunctuur en hoe werkt het?

De naam acupunctuur is afgeleid van de woorden acus, wat naald, en punctura, wat steken betekent. Het is een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeswijzen (TCG) en men schat dat het rond 3000 v.Chr. is ontstaan. Omdat de TCG lichaam en geest als een geheel beschouwd, hebben we het als we over het lichaam spreken ook over de geest.

Acupunctuur richt zich op de energie die door de organen wordt geproduceerd. Het lichaam heeft deze energie nodig om te kunnen functioneren. Via een stelsel van kanalen, de meridianen, die elk in verbinding staan met een orgaan, wordt de energie door het hele lichaam verspreid. 

Als deze energiestroom door inwendige of uitwendige invloeden verstoord raakt, uit zich dit in eerste instantie door het optreden van symptomen. Bestaan de symptomen wat langer, dan kan er een functieverlies optreden, meestal eerst van de meridiaan en dan van het orgaan dat erbij hoort. In het laatste stadium treden er zichtbare en voelbare veranderingen op en kan je spreken van een ziekte die zich manifesteert.

Het hoofddoel van acupunctuur is herstel van het evenwicht. Elke ziekte is een verbroken balans die kan ontstaan als een ziekmaker te sterk of het lichaam te zwak is. Het is dus heel belangrijk om deze onbalans zo vroeg mogelijk te ontdekken en met zo min mogelijk interventie te herstellen. Dit maakt acupunctuur sterk gericht op preventie.

Op de meridianen liggen energiepoortjes, acupunctuurpunten genoemd. Zodra het energie verloop wordt verstoord, kun je via deze punten het probleem aanpakken. Een acupuncturist doet dat door in deze acupunctuurpunten hele dunne naaldjes te plaatsen of door deze punten te verwarmen. Doel hiervan is om de energiestroom te harmoniseren zodat lichaam en geest de kans krijgen zichzelf te herstellen. 

Er zijn ook aandoeningen waarbij acupunctuur het probleem zelf niet kan oplossen maar wel een goede ondersteuning kan bieden bij het dragen van de gevolgen ervan, zoals pijn of andere symptomen.                     Ook na een chirurgische ingreep of bij letsel na een ongeval kan acupunctuur verlichting bieden of leiden tot een sneller en beter herstel.

Dat men pas een acupuncturist opzoekt als al het andere niet heeft geholpen is allang niet meer zo.   Acupunctuur biedt in veel gevallen uitkomst, ook in een acuut stadium zoals bij blessures. 

Een groot voordeel van acupunctuur is dat het geen bijwerkingen heeft. Het heeft een positief effect op het welbevinden, het vergroot de natuurlijke weerstand, verhoogt de pijngrens en stimuleert de levenslust.

Ook de WHO (World Health Organization) heeft het nut van acupunctuur voor de volksgezondheid ingezien en deze geneeswijze erkend. Deze erkenning wordt door het groeiend aantal moderne onderzoeken,                 waarin wordt aangetoond dat acupunctuur werkt, steeds weer gelegitimeerd.